RAB godkendt uddannelse i Healingsmassage og Samtale terapi - Bliv Healingsterapeut RAB

En RAB-godkendt professionel uddannelse - som du også personligt kan have glæde af

Uddannelsen sigter mod at lære dig at arbejde med healingsmassage og samtale terapi på professionelt niveau. Og samtidig giver den dig en enestående mulighed for at gå i dybden med din egen udvikling.
Det er vor overbevisning, at man kun kan støtte andre i deres udvikling, hvis man samtidig ar­bejder med sig selv og er i vækst.

En grundig terapeutuddannelse

Når du har fulgt uddannelsen, har du en solid baggrund for at have klienter til healingsmassage og samtale terapi. Der er idag et stadigt stigende behov, både for afspændende healingsmassage og for en mere terapeutisk støtte, f.eks. til at finde en mening og retning i sit liv, blive bedre til at håndtere konflikter eller komme igennem gamle traumer. Samtidig er der flere og flere, der får ansættelse på institutioner eller større arbejdspladser og her giver behandlinger til klienter eller personalet.
Og med den grundige bag­grund du får på uddannelsen, er der gode muligheder for at komme til at undervise i healingsmassage på aftenskoler, højskoler mv.

Du får selv glæde af det

Men du kan også følge uddannelsen alene for din egen skyld.
Det at lære sig selv bedre at kende, blive klogere på egne og andres reaktioner og f.eks. blive bedre til at lytte, forstå og udtrykke sig, er egenskaber man kan have gæde og gavn af, uanset hvad man beskæftiger med.

RAB godkendt

Uddannelsen er godkendt, så du som  færdig­uddannet har mulighed for at blive Registreret Alternativ Behandler i Healingsmassage og samtale terapi efter Sundhedsstyrelsens regler*.
Uddannelsen opfylder Skat’s betingelser for, at du som færdiguddannet kan give momsfritagede behandlinger efter reglerne om momsfritagelse af »Anden egentlig sundhedspleje« inden for det psykiske område*.

Healingsmassage og samtaleterapeut uddannelsens opbygning

Forløbet strækker sig over mindst 1.000 timer og tager to til tre år, afhængigt af det tempo, du følger de grundlæggende healingsmassage kurser og specialerne i. Du får diplom, når du har gennemført hele forløbet.
Du starter på uddannelsen ved at følge alle 5 kurser på trin 1 - 3.
Herefter fortsætter du på uddannelsens overbygning (trin 4) og slutter med mindst 2 specialer.
Healingsmassage og samtaleterapeut uddannelsens overbygning består af 6 fem-dages moduler fordelt på 15 måneder.
Hvert af terapeutuddannelsens specialer (trin 5) består af 2 femdagesmoduler fordelt på 4 måneder.
Hertil kommer min. 12 klient-behandlinger, deltagelse i smågrupper mv.
Du er velkommen til at vente med ét af healingsmassage kurserne på trin 2 eller 3 til du er startet på overbygningen. Du kan begynde på det første speciale, når du er ca. et år inde i overbygningen på healingsmassage og samtaleterapeut uddannelsen.

Du kan beholde dit arbejde  

Forløbet er bygget op, så du kan have arbejde samtidig med, at du går på uddannelsen.
Kurserne ligger hen over week-enden, typisk onsdag til søndag, så du skal bruge færrest mulige fridage.
Og samtidig er kurserne fordelt på flere ferieår.
Så selv om du afslutter uddannelsen på normeret tid og kun har dine feriedage at bruge, er der stadig ca. 2 ugers ferie tilovers hvert år.
Der er ingen eksamen. Men vi forventer til gengæld, at du er villig til at arbejde med din egen udvikling, tager aktivt del i undervisning og smågruppemøder og efter bedste evne løser de opgaver vi stiller undervejs. Samt at du ikke udebliver fra undervisning eller smågruppemøder, med mindre sygdom eller andre tvingende omstændigheder hindrer dig.
Hvis dit sygefravær på overbygningen overskrider 10%, supplerer du ved at deltage som gæst (gratis) på et femdageskursus på et efterfølgende overbygningshold. På specialerne tælles fraværet samlet for de to specialer.
Hvis du er fraværende af andre årsager tælles fraværet dobbelt. Hvis du af denne grund overskrider 10% fravær må du selv betale for at supplere.

Økonomi

En del får betalt uddannelsen eller dele heraf af det offentlige eller fagforeningen, f.eks. som en del af en handlingsplan eller som revalidering.
Andre tjener til uddannelsen ved at have klienter under forløbet.
Men ellers er kursusafgiften af en størrelse, de fleste kan betale, hvis lysten og viljen er der.

* Momsfritagelse og RAB godkendelse kræver at Frivilligt eksamensmodul er gennemført og bestået.