Psykisk massage - healingsmassage fortsætterkursus

Et kursus, hvor du lærer healing gennem at arbejde med de psykiske strømmes energipunkter.
De psykiske strømmes energibaner fungerer som en slags psykiske nervebaner, der gør os bedre til at fornemme både hvad der rører sig i os selv - og hvad der rører sig i andre.
Vi vil specielt fokusere på at blive mere bevidste om, hvad vi tager imod og giver ud, i bred forstand, f.eks. i massage eller mere generelt i forhold til andre mennesker.
Bemærker vi ikke, hvad vi tager imod eller giver ud, bliver resultatet ofte reaktioner, der er uforståelige både for os selv og andre. Vi bliver i dårligt humør, uden at vide hvorfor. Eller sårer andre, uden at bemærke det. Eller vi holder os unødigt tilbage, f.eks. af angst for svigt.
Arbejdet med de psykiske strømme styrker også vore psykiske evner - dvs. vores evne til at fornemme andres energier og stemninger, f.eks. fornemme elementer af en andens aura.
Vi vil derfor inddrage sanseøvelser af forskellig art. Det er samtidig vores erfaring, at mange faktisk har energimæssige oplevelser, uden rigtigt at gøre sig det klart, f.eks. fordi man havde en anden forestilling om, hvad det vil sige at fornemme energi. Vi vil derfor også gøre en del ud af at beskrive både auraen og de mange måder energi kan opleves på, så du forhåbentlig bliver lidt mere fortrolig med, hvad det vil sige.
Sidst - men ikke mindst - kan den psykiske strøms energipunkter med fordel inddrages i ”almindelig” massage, hvor punkterne udgør centrale forløsningspunkter over for såvel psykiske som fysisk/muskulære spændinger. Herunder f.eks. også lindring af smerter ved menstruation, som ofte hænger sammen med spændinger.