Polaritetsmassage - healingsmassage fortsætterkursus

Først når vi tør se os selv, med de modsætninger vi rummer af både styrker og svagheder, kan vi nå til en egentlig indre ro og føle os som hele mennesker.
Det kan være svært at rumme modsætninger, f.eks. modsat­rettede følelser til andre.
Men forsøger vi at ignorere upassende tanker og følelser, bliver resultatet ofte blot, at de kommer ud i det skjulte eller ophober sig som indre frustration.
Og vi kommer til at bruge megen energi på at skjule sider af os selv, spille teater og håbe ingen gennemskuer os.
I selve massagen vil vi arbejde med polaritetsteknikker, som forbinder og skaber balance mellem kroppens forskellige dele og som derigennem også er med til at skabe helhed i psyken.
Vi vil øve os i at opleve energi, såvel i massagen som i forskellige sanseøvelser. Og du lærer at give en enkel, men meget dybtvirkende og afspændende healing.