Healingsmassage og samtaleterapi uddannelse - overbygning - RAB godkendt efter Sundhedstyrelsens regler

På overbygningen får du en solid erfaring med de grundlæggende terapeutiske teknikker indenfor massage, healing og samtale samtidig med at du får en stor baggrundsviden.
Vi går i detaljer med de forskellige dele af kroppen i massagen og healingen - og anatomisk. Samtidig fordyber vi os i de psykiske aspekter, der hører til hver kropsdel.Det giver dig en enestående mulighed for at komme i dybden med din egen udvikling, hvor vi, guidet af kroppen, kommer hele vejen rundt.
Du følges med de samme mennesker i de  15 måneder overbygningen varer. Det giver en tryghed og mulighed for at støtte hinanden, som er helt enestående. Og samtidig giver det at følge din egen og hele holdets udvikling dig en fin mulighed for på første hånd at erfare, hvad healingsmassagen kan give i en udviklings­proces.
Sideløbende med massagen går vi i dybden med samtalen som et redskab i terapisituationen og mere generelt i forhold til at blive bedre til at lytte, forstå og selv udtrykke det der er os på sinde - også i mere private sammenhænge.
Overbygningen udgør trin 4 i uddannelsen. Den består af 6 sammenhængende femdageskurser, fordelt over 15 måneder.
På overbygningen vælger du dig sammen med en lille gruppe fra holdet, som så mødes privat for at øve teknikkerne fra kurserne i mindst 125 timer i alt.
Hvis man f.eks. vælger at mødes fredag - søndag, svarer det til fem til seks week-ender i alt på overbygningen.
Da vi har deltagere fra hele landet, vil du som regel kunne finde sammen med andre, der bor i nærheden.
Undervejs i forløbet deltager du som assistent på et af de grundlæggende kurser, så du på den måde får en bedre fornemmelse for opbygningen af et kursus og det at undervise i massage. Du kommer også til at være med til at støtte op omkring deltagerne og hjælpe lidt til med det praktiske.
Herudover får du en række opgaver, du skal løse på egen hånd. Det kan være opgaver til støtte for din egen udvikling eller det kan være f.eks. at udforme en annonce om healingsmassage.
Det er en god idé at have lidt klienter undervejs i forløbet. Det giver en fin erfaring at gå videre med, når du er færdiguddannet.
Desuden anbefaler vi, at du mediterer jævnligt - gerne dagligt.
Vi har udarbejdet et omfattende, men letlæst, undervisningsmateriale, så du efter hvert kursus får en beskrivelse af teknikkerne og teorien bag. Materialet er inkluderet i kursusprisen.
Vi står til disposition med råd og vejledning, i det omfang der er behov for det. Dette gælder både under og mellem kurserne. Det kan f.eks. være spørgsmål i forhold til en klient eller det kan være personlige ting, du gerne vil drøfte med os.