Uddannelsens specialer

På specialerne har du mulighed for at fordybe dig i netop de teknikker og emner, som du finder mest interessante og væsentlige.
Du skal følge mindst to specialer, for at gennemføre uddannelsen.
Men du er velkommen til at følge flere som efteruddannelse.
Et speciale strækker sig over 2 femdagesmoduler. Herudover indgår mindst 40 timers små­-gruppearbejde pr. speciale.